Vergoeding kinderorthopedie

Wordt kinderorthopedie vergoed?

In veel gevallen wordt een orthopedische behandeling bij kinderen vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld als u de orthopedische behandeling laat doen door een arts wiens behandeling onder de alternatieve geneeswijzen valt. Voor alle behandelingen en kosten geldt: controleer of de betreffende arts of leverancier een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u bijna altijd meer vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde arts of schoenenleverancier, dan loopt u de kans een groter deel (of alles) van de zorgkosten zelf te moeten betalen.

Wat is de vergoeding bij een orthopedische ingreep?

Als uw kind een verwijzing krijgt van de dokter en naar een orthopeed (medisch specialist) in het ziekenhuis moet, valt de behandeling meestal onder de basisverzekering. Uw kind is meeverzekerd op uw polis en u betaalt geen eigen risico voor uw kind. In dit geval wordt de zorg dus volledig vergoed. Controleer wel even bij uw verzekeraar of deze een contract heeft met het ziekenhuis.

Het kan ook voorkomen dat uw kind een behandeling moet ondergaan die niet onder de basisverzekering valt, maar onder een aanvullende verzekering. Om een vergoeding te krijgen zou u dus een aanvullende verzekering moeten hebben. De inhoud en vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen verschillen per zorgverzekeraar.

Welke verzekering moet ik kiezen?

Zodra u weet welke behandeling uw kind nodig heeft, kunt u uitzoeken of deze behandeling onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering valt. In een zorgvergelijker kunt u aangeven voor welke aanvullende zorg u zich wilt verzekeren. Op die manier kunt u de verschillen in voorwaarden, prijzen en polissen handig per zorgverzekeraar vergelijken. Vergoedingen voor orthopedie zijn namelijk erg verschillend bij zorgverzekeraars per ingreep.

Wat is het verschil tussen een natura en restitutiepolis?

Het soort polis dat u heeft is ook van invloed op de vergoeding die u krijgt. Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u alleen behandelingen en hulpmiddelen volledig vergoed van instellingen waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Heeft u een restitutiepolis? Dan kunt u overal terecht voor de behandeling en/of hulpmiddelen, maar het kan zijn dat u bij niet-gecontracteerde instellingen slechts vergoed krijgt tot het marktconforme tarief. De daadwerkelijke prijs van een behandeling kan soms hoger, maar soms ook lager, zijn dan het marktconforme tarief.

Wilt u van tevoren weten hoeveel u zal moeten betalen? Vraag dan welke code er vastzit aan de behandeling die uw kind nodig heeft. Aan de hand van die code kunnen ziekenhuizen u vertellen hoeveel geld u kwijt zult zijn aan de behandeling(en).

Wat vergoedt de verzekeraar bij orthopedisch schoeisel?

Het kan zijn dat uw kind aangepaste schoenen nodig heeft om klachten te verminderen of te voorkomen. Soms worden er speciale schoenen op maat gemaakt voor uw kind, maar het kan ook dat gewone schoenen aangepast worden. De kosten voor deze schoenen worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, het soort schoen en de leverancier.

Wat kosten orthopedische schoenen?

Als een kind onder de 16 jaar compleet op maat gemaakte orthopedische schoenen nodig heeft, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. In 2016 is deze bijdrage vastgesteld op Ä68,50 per paar schoenen. Is uw kind tussen de 16 en 18 jaar en dus nog meeverzekerd op uw polis? Dan betaalt u een eigen bijdrage van Ä136,50 per paar. Deze kosten voor orthopedische schoenen vallen niet onder het eigen risico, omdat voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico geldt. Hoeveel er van de overige kosten wordt vergoed, hangt ervan af of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de leverancier van de schoenen. Zorg dus dat u de schoenen laat maken bij een gecontracteerde leverancier om onverwachte extra kosten te vermijden.

Worden kosten voor aangepaste schoenen vergoed?

Heeft uw kind aanpassingen nodig aan zijn gewone schoenen? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden volledig vergoed door uw verzekeraar, mits u de aanpassingen laat doen door een leverancier waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Zoek van tevoren uit of de leverancier gecontracteerd is. -->

(advertenties)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Kinderorthopedie.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)