Kinderfysiotherapie

U bevindt zich hier: PatiŽnten informatie Ľ Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Op welk vlak speelt de kinderfysiotherapie een rol in de kinderorthopaedie?

Fysiotherapeuten kunnen op het gebied van de motorische ontwikkeling, de mobiliteit en functionaliteit van een kind zowel diagnostisch als therapeutisch bezig zijn.

Welke diagnostiek in de kinderfysiotherapie is van belang voor de kinderorthopaedie?

Als een kinderorthopaedisch chirurg een kind voor motorische evaluatie naar een kinderfysiotherapeut stuurt heeft hij meestal twee basisvragen:

  1. hoe is de de motorische ontwikkeling, de mobiliteit en functionaliteit van het kind in maat en getal?
  2. indien het niveau bij vraag 1 als onvoldoende is afgegeven kan het kind dan bijgetraind worden?

De kinderfysiotherapeut zal zoveel mogelijk goed gevalideerde testprogrammaís gebruiken, d.w.z dat de testen die hij doet bij het kind goed wetenschappelijk zijn onderzocht op hun betrouwbaarheid en dat de score die het kind haalt goed te vergelijken is met een tabel met referentiewaarden voor de leeftijd en eventueel de handicap die het kind heeft.

Hoe worden de uitkomsten van uw kind geinterpreteerd?

Als uw kind getest wordt is het de vraag of zijn/haar prestatie binnen de normale spreiding van de referentiewaarden voor leeftijd en eventueel handicap vallen. De normale spreiding laat zien dat de meeste kinderen rond het gemiddelde zitten maar dat er ook normale kinderen zijn die boven of onder het gemiddelde presteren. Dat betekent dat als uw kind een eind onder het gemiddelde van zijn leeftijdsgenoten presteert dit nog niet wil zeggen dat zijn motorische ontwikkeling abnormaal is. Niet ieder kind heeft dezelfde lichaamsbouw en sommige lichamen zijn voor motorisch hoge prestaties gunstiger gebouwd dan anderen. Bijvoorbeeld, een kampioen gewichtheffen zal bijvoorbeeld nooit kampioen marathonlopen worden en omgekeerd geldt hetzelfde.

Mocht uw kind motorisch en functioneel beneden de normale spreiding voor leeftijd en eventueel handicap scoren dan is de vraag of het kind voor zijn lichaamsbouw en eventuele handicap toch maximaal presteert of dat er nog ruimte voor verbetering is. Het komt regelmatig voor dat een kind onder de norm presteert maar dat kinderfysiotherapie geen zin heeft omdat zijn/haar prestaties nu eenmaal passen bij de lichaamsbouw en de eventuele handicap.

Welke kinderen komen in aanmerking voor kinderfysiotherapeutische behandeling?

Kinderen die een ongeval gehad hebben of die geopereerd zijn kunnen veel baat hebben van kinderfysiotherapie. Deze kinderen kunnen geoefend worden om met hun veranderde omstandigheden goed om te gaan bv. met krukken lopen, transfers van bed naar stoel, opnieuw leren traplopen etc. Ook kan spierkracht en mobiliteit getraind worden. Indien mogelijk worden kinderen ook wel in een zwembad geoefend.

Bij kinderen die verwezen worden omdat hun motorische ontwikkeling vanwege ziekte, handicap of om onduidelijke redenen te langzaam zou gaan is het dus van belang dat eerst diagnostiek gedaan wordt zoals bij de vorige vragen beschreven. Het komt maar al te vaak voor dat men zomaar begint met therapie zonder dat uitgangswaarden zijn vastgesteld en zonder dat geformuleerd is welk doel bereikt zou moeten worden. Ook blijft regelmatig de vraag of het kind niet al maximaal presteert voor zijn lichaamsbouw en eventuele handicap onbeantwoord en kijkt men alleen naar de referentiewaarden. In die gevallen moeten ouders soms tot hun spijt achteraf constateren dat jarenlange therapie geen effect heeft gehad op de natuurlijke ontwikkeling van hun kind.

In geval van twijfel kan altijd een proefbehandeling worden gegeven, echter na de proefbehandeling dient verbetering als gevolg van de therapie aantoonbaar te zijn en besproken te worden of het zinvol is om door te gaan.

Is kinderfysiotherapie vervelend voor kinderen?

Over het algemeen niet. Veel oefeningen worden in spelvorm gegeven zodat een kind hieraan ook veel plezier aan kan beleven.

Welk nut heeft kinderfysiotherapie voor de ouders?

Ouders, familie en andere verzorgers kunnen veel hulp krijgen van de kinderfysiotherapeut. Niet alleen kan worden aangeleerd een deel van de therapie thuis zelf te doen maar ook kan het inzicht in de ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind worden vergroot met als gevolg dat de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hele familie zal toenemen. -->

U bevindt zich hier: PatiŽnten informatie Ľ Kinderfysiotherapie
(advertenties)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Kinderorthopedie.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)